pointer  
      Nederlands    Home 
appel aardbei peer bessen
Ik ben een handelaar > Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

DAG NA DAG KWALITEITSFRUIT BIEDEN, BEHELST MEER DAN PLANTEN EN PLUKKEN

Bij de Belgische Fruitveiling is 90% van de productie GLOBALGAP gecertificeerd.

ONS FRUIT IS BETROUWBAAR

Fruit van de Belgische Fruitveiling moet volledig betrouwbaar zijn. Voor ons is dit principe heilig. Daarom is al het fruit dat de BFV verhandelt conform de van toepassing zijnde wettelijke regelgevingen en komt het ruimschoots tegemoet aan de gangbare en meest strenge kwaliteits- & hygiënebewakingssystemen. De door de BFV gehanteerde standaarden zijn GLOBALGAP, BRC, IFS en QS.

ONZE TELERS-COÖPERANTEN VOLGEN STIPT HET GLOBALGAP-LASTENBOEK

Alle BFV-producenten telen volgens het GLOBALGAP-lastenboek. Dit door de Europese grootdistributie ontwikkelde kwaliteitssysteem berust op volgende pijlers:
TRACERING & REGISTRATIE: zowel de percelen als de ingezette gewasbeschermingsmiddelen en de oogst worden nauwkeurig geregistreerd. Dat maakt het fruit bij elke stap perfect naspeurbaar.
GEINTEGREERDE PRODUCTIE: het behoud van het natuurlijk evenwicht in de boomgaard wordt continu nagestreefd.
VEILIGHEID & WELZIJN van alle medewerkers verzekeren, is uiteraard een belangrijke drijfveer.
MILIEUBEHEER: een minimale belasting van het milieu is vanzelfsprekend.
ZELFAUDIT & KLACHTENBEHEER zijn de basis voor continue verbetering.

 

MILIEUBEWUSTE TEELT:
GEEN ECONOMIE ZONDER ECOLOGIE

Logisch eigenlijk, want beide woorden hebben dezelfde stam eco, die van het Griekse oikos (‘huis’ en dus milieu rondom ons) komt. Daarom pleiten wij bij onze telers voor een minimale belasting van het milieu door geïntegreerde teeltmethoden. De geïntegreerde productie berust op het natuurlijke evenwicht in de boomgaard. De teler zet daarvoor nuttige organismen in tegen hun natuurlijke vijanden. Enkele concrete voorbeelden? In een nieuwe aanplanting worden roofmijten uitgezet. Die planten zich lustig voort en voeden zich met de eitjes van de schadelijke rode spin en roestmijt. Bladluizen worden uit de weg geruimd door lieveheersbeestjes en oorwormen, rupsen door vogels, perenbladvlooien door roofwantsen.

BRC, IFS & QS

Om zowel de kwaliteit, hygiëne, alsook de voedselveiligheid bij de BFV zelf te borgen, zijn alle activiteiten bij de BFV ingericht volgens de Engelse BRC-standaard, de Frans-Duitse IFS-norm en het Duitse QS-systeem. Naast de klassieke veilingactiviteiten, zoals keuring, opslag, logistiek, aankoop en verkoop, zijn uiteraard ook de processen van de ULO-koeling, de voorsortering en het pakstation ingericht volgens deze standaarden. Daarom hecht de Belgische Fruitveiling heel veel belang aan volgende beleidspijlers die deel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering:
• Een continue monitoring van haar CCP’s (Critical Control Points).
• Een gesystematiseerd residubewakingsplan.
• Alle BFV-medewerkers zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden.
• Alle BFV-producten zijn bij elke stap zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts traceerbaar.
• Corrigerende en preventieve maatregelen vormen bij de BFV de basis voor continue verbetering.

 

ONS FRUIT IS EEN OPEN BOEK

Bij ons weet de consument meteen waar het fruit vandaan komt. Dat schept vertrouwen, vinden wij. Onze keurmeesters vormen met onze computers een ijzersterke tandem om het BFV-fruit de hele keten door een perfecte doorzichtigheid te geven. Een product volgen van het begin tot het einde, van teler tot winkelpunt, vraagt een waterdicht registratiesysteem. Naast het klassieke traceersysteem, waarbij origine en productkenmerken d.m.v. palokskaarten, kistenkaarten, dekvellen en etiketten geborgd zijn, beschikt de BFV tevens over een geïntegreerd computergestuurd traceersysteem. M.b.v. het moderne aanvoerregistratiesysteem via internet worden alle geleverde pallets en paloksen bij aankomst op de BFV onmiddellijk geïdentificeerd met een label dat voorzien is van een uniek barcodenummer (= SSCC - Serial Shipping Container Code). Van elke toegekende unieke SSCC zijn in het centrale computersysteem de herkomst (telergegevens), het levertijdstip en de productkenmerken vastgelegd. Middels een draadloos netwerk waarmee alle BFV-afdelingen zijn uitgerust, worden alle verplaatsingen van fruit en groenten binnen de BFV t.e.m. de verlading door de logistieke medewerkers, via barcodescanners, geregistreerd. Dankzij deze technologie is de opwaartse en neerwaartse tracering bij de BFV steeds gegarandeerd.

WIJ CONTROLEREN ZELF EN LATEN ONS CONTROLEREN

Interne controle

Tijdens het hele traject onderwerpen wij zelf ons fruit aan een nauwkeurige controle. Onze keurmeesters controleren het fruit bij aanlevering aan de hand van de technische fiches (productspecificaties) op optische kwaliteit (kleur, zichtbaar residu, vreemde voorwerpen), organoleptische kwaliteit (hardheid, schilkwaliteit), correcte identificatie (tracering) en verpakking. Via een gesystematiseerd residubewakingsplan worden dagelijks vruchtstalen genomen van het aangeboden fruit. Deze worden geanalyseerd door een daartoe geaccrediteerd laboratorium. Bovendien nemen we ook planmatig vruchtstalen, bij inzet en tijdens bewaring in onze ULO-koelruimtes en bij aanvoer, die in ons eigen lab onderzocht worden op vlak van hardheid, suikergehalte, vruchtdiameter, kleur en smaak. Zo monitoren wij ons product in alle stadia die het doorloopt, waardoor kwaliteit en voedselveiligheid continu en optimaal verzekerd zijn.

Externe controle

Zowel de BFV-telers als de BFV zelf worden regelmatig gecontroleerd en geaudit op de correcte naleving van GLOBALGAP, BRC, IFS & QS door de daartoe geaccrediteerde onafhankelijke controleorganismen.

Bij de Belgische Fruitveiling zijn we er van overtuigd dat KLANTENTEVREDENHEID enkel geborgd kan worden door zowel de interne processen bij de BFV als de teeltprocessen bij de BFV-telers, dag in dag uit, CONTINU te VERBETEREN.

 

ads

   Montenakenweg 800 - 3800 Sint-Truiden - Belgium | T: +32 (0)11 69 34 11 | F: +32 (0)11 68 54 60
   BFV 2006 | Products | Disclaimer | Powered by prosite © 2023