pointer  
      Nederlands    Home 
appel aardbei peer bessen
Ik ben een handelaar > Voorsortering

Voorsortering

ONZE PRIMEUR: EEN VOORSORTERING WAAR JE KRIJGT WAT JE WILT

Met die installatie in Zoutleeuw staan we alleen aan de top in België en mee aan de top in Europa. De machine garandeert een betrouwbare en snelle sortering op basis van IQS, voluit Intelligent Quality Sorting.

GEEN DETAIL ONTSNAPT AAN HET OOG VAN IQS

Dit geavanceerde IQS-systeem beoordeelt de appels dag en nacht op hun maat, gewicht, blos en achtergrondkleur, maar ook op hun schilkwaliteit. Het bestaat uit een vernuftige combinatie van computers en geavanceerde digitale kleur- en infraroodcamera’s. De sorteerprogramma’s van de computer werden door ons bepaald. We baseerden ons voor deze uiterst nauwkeurige en objectieve controle op de gangbare klanteneisen en marktbehoeften.

IQS: EEN BOVENMENSELIJKE CONTROLE
HOE GAAT IQS IN ZIJN WERK?

  • Elk stuk fruit wordt 72 keer gefotografeerd: 36 keer infrarood, 36 keer in kleur.
  • Daarna berekent de computer het gekleurde percentage van het oppervlak en vergelijkt hij de foto’s met een voorgeprogrammeerde databank. Zo herkent hij onverbiddelijk alle afwijkingen. En elke teler krijgt dezelfde objectieve behandeling.
  • Deze minutieuze job werkt hij af in een recordtempo. Maar liefst 20 ton of 1 volle oplegger per uur
    passeert aan zijn alziend oog.

  

HAARFIJN SORTEREN IS DUBBEL EN DIK RENDEREN

Dit hypermoderne systeem van voorsorteren biedt niets dan voordelen. Voor de teler en voor de klant.

We verkopen het fruit meteen in de juiste verpakking

De bestemming van elke partij is namelijk dikwijls vooraf gekend. Fruit van mindere kwaliteit gaat
onmiddellijk naar de industriële kopers. Fruit van een uitmuntende kwaliteit wordt zonder tussenstappen
in kleinverpakking, zoals schaaltjes of zakjes, gestopt. Op die manier vermijden we de aanzienlijke
meerkosten voor tussenverpakkingen, verfijndere sortering en koelbewaring.

We vermijden kosten voor bepaalde klanten

Sommige afnemers willen alleen maar uniforme kwaliteiten in plastic paloksen. Dankzij de BFV-voorsortering krijgen ze die zonder omwegen. En de teler vindt op die manier vlot een afnemer voor zijn fruit.

We vangen plotse stijgingen van de vraag op

Met de nieuwe installatie kunnen we een grote capaciteit sorteren in korte tijd, waardoor we ook dat
nijpende probleem meteen kunnen oplossen.

We sorteren grote, homogene partijen op een bijzonder snelle manier

Dankzij IQS beantwoorden alle appels in een bepaalde kwaliteitscategorie aan identieke voorwaarden,
ongeacht de partij, teler of tijdstip van sortering. Bovendien garandeert de snelle doorlooptijd in de
sortering ook een beter behoud van kwaliteit.

We spelen beter in op de vraag van de industrie

Door de voorsortering krijgen we al tijdens de pluk een goed beeld van het percentage fruit van de nieuwe
oogst dat geschikt is voor de industrie. Daardoor kunnen we een prognose maken van de hoeveelheid
industriefruit in de koelcellen en beter inspelen op de vraag van de industrie. Verder kunnen we de
kwaliteiten A3++ en A4++ van het industriefruit een toegevoegde waarde geven door ze ook vooraf te
sorteren. En dat weegt wel degelijk op tegen de kosten van het voorsorteren.

 

ads

   Montenakenweg 800 - 3800 Sint-Truiden - Belgium | T: +32 (0)11 69 34 11 | F: +32 (0)11 68 54 60
   BFV 2006 | Products | Disclaimer | Powered by prosite © 2023