pointer  
      Nederlands    Home 
appel aardbei peer bessen
Ik ben een producent > Lastenboeken

Lastenboeken

 

Alle producten die bij ons worden aangeleverd moeten voldoen aan onze lastenboeken "Milieubewuste teelt" (MBT).  De lastenboeken steunen op volgende pijlers:

  • Registratie - Zowel de percelen als de ingezette gewasbeschermingsmiddelen en de oogst zelf worden precies geregistreerd. Dit vormt de basis voor de traceerbaarheid.
  • Goede landbouwkundige praktijken - (GAP) Een fruitteler die lid is van de BFV moet zich strikt houden aan onze producttechnische richtlijnen.
  • Hygiëne - Voor al ons fruit leven wij de H.A.C.C.P.-wetgeving inzake voedselveiligheid strikt na.
    Het GLOBALGAP Lastenboek van de verenigde Europese grootdistributie is de norm. Dit slaat o.m. op de toepassing van de goede landbouwpraktijken (bemesting, watergebruik, enz.), het veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en afvalpreventie. Maar het bevat ook maatregelen voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers.
  • Geïntegreerde productie - Dit houdt een minimale belasting van het milieu in. Deze teeltmethode berust op het natuurlijk evenwicht in de boomgaard, het veld, plastic kap of serre. De teler zet daarvoor nuttige organismen in tegen hun natuurlijke vijanden. Men zal bijvoorbeeld lieveheersbeestjes uitzetten die zich voeden met de schadelijke bladluizen.
  • Controle - Controle op de naleving van het MBT-lastenboek gebeurt door 2 externe, onafhankelijke controleorganismen: SGS en Integra. Zij bezoeken de telers, onderzoeken de lastenboeken en nemen stalen van vrucht, blad en grond. Wie niet volgens het boekje werkt kan zijn fruit niet door ons laten verhandelen.

Meer informatie over de lastenboeken kan u bekomen bij onze coördinator Milieubewuste teelten, de heer Karel Belmans, op het nummer 011-69.34.30. 

 

 

ads

   Montenakenweg 800 - 3800 Sint-Truiden - Belgium | T: +32 (0)11 69 34 11 | F: +32 (0)11 68 54 60
   BFV 2006 | Products | Disclaimer | Powered by prosite © 2023